Prijzen

Kosten | Costs

English below

Hieronder zijn de kosten voor het festival van 2019 te vinden. Belangrijk is dat vanwege de catering eten alleen bij de voorinschrijving gekocht kan worden.

The costs for the 2019 edition of the ODJC are shown below. Important to note is that due to our catering dinner is only available in the preregistration.

 
 Kosten 1e fase* 2e fase*
Aan de deur
Hele festival
(eten + overnachting)
€45,- €55,-
Dagdeel*² €4,- €4,- €4,-
Zaterdag avond*³ €6,- €6,- €6,-
Vrijdag + zaterdag €30,- €40,- €45,-
Zaterdag + zondag €30,- €40,- €45,-
Diner €10,- €10,-
Deelnemer €5,- €5,-
T-shirt*4 €15,- €15,-

* Fase 1: 1 t/m 30 november 2018  –  Fase 2: 1 t/m 24 december 2018
Vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondag
*³ Toegang tot de actcompetitie.
*4 Wanneer wij minder dan 20 bestellingen ontvangen zullen wij geen T-shirts produceren.

 
Costs 1st phase* 2nd phase*
At the door
Full festival
(food + sleeping)
€45,- €55,-
Half-day*² €4,- €4,- €4,-
Saturday evening*³ €6,- €6,- €6,-
Friday + Saturday €30,- €40,- €45,-
Saturday + Sunday €30,- €40,- €45,-
Dinner €10,- €10,-
Participant €5,- €5,-
T-shirt*4 €15,- €15,-

* Phase 1: November 1st-30th 2018  –  Phase 2: December 1st-24th 2018
Friday evening, Saturday afternoon, Sunday
*³ Access to the act competition.
*If we receive less than 20 orders, we will not take the T-shirts into production.