Visie

Visie

Bekendheid jongleren

Het doel van het NK Jongleren is in de eerste plaats om jongleren meer bekendheid te geven. Hiermee hand in hand willen we zowel persoonlijke als grootschalige ontwikkelingen binnen deze sport stimuleren. Dit willen we onder andere doen door belangstelling onder jongeren op gang te brengen, mede door bij de competities een aparte jeugd-prijs uit te reiken voor de beste deelnemer onder de 16 jaar. Daarnaast willen we de meer ervaren (beroeps)jongleurs blijven uitdagen om zichzelf te verbeteren.

Uitdaging

We doen ons best de competities zo te maken dat beloond wordt wat we willen belonen: innovatie binnen jongleren, doen wat niemand voor mogelijk achtte of waar niemand zelfs nog aan gedacht had. Door te letten op innovatie en creativiteit proberen we binnen het NK Jongleren veel aandacht te besteden een het creatieve element van jongleren.

Naast de creativiteit in een jongleerroutine vinden we ook de techniek van het jongleren zelf belangrijk. We streven ernaar ook op technisch gebied opkomende jongleurs de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Immers, als de juiste techniek eerder kan worden uitgelegd, is het makkelijker deze direct goed aan te leren, om tot een hoger niveau te komen. Deze begeleiding bieden wij op twee manieren. Ten eerste bieden wij een video aan de deelnemers aan waarin aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waar de jury op let en op welke manier dit goed uitgevoerd wordt. Daarnaast doen we altijd ons best voor zo volledig mogelijke reglementen en een professionele jury, waardoor alle deelnemers een zo volledig mogelijke feedback kunnen verwachten.

We zijn altijd actief bezig met het verwerken van feedback om de competities in te richten naar de heersende voorkeuren binnen de jongleergemeenschap. Zo organiseren we het NK niet alleen voor jongleurs, maar ook met jongleurs samen. Op deze manier kunnen we meebewegen met de nieuwste ontwikkelingen binnen de jongleerwereld.

Internationaal karakter

Sinds 2016 is het NK Jongleren ‘open’, wat inhoudt dat de competities toegankelijk zijn voor jongleurs uit zowel binnen- als buitenland. Hiermee dragen we bij aan een hechtere wereldwijde jongleergemeenschap.

Het Open NK Jongleren is op het moment één van de twee jongleerkampioenschappen op de wereld waar binnen meerdere jongleerdisciplines gestreden wordt. De International Jugglers Association (IJA), in de Verenigde Staten, organiseert het andere kampioenschap. Er bestaan verder binnen verschillende disciplines wel topscores waar, bijvoorbeeld tijdens jongleerconventies, wedstrijden in zijn, maar hier worden geen op zichzelf staande kampioenschappen voor georganiseerd. Beide genoemde kampioenschappen zijn internationaal georiënteerd en hebben deelnemers van over de hele wereld.

Ondanks het internationale karakter wordt de naam ‘Nederlandse Kampioenschappen’ wel in stand gehouden. Naast de algemene winnaar van elke competitie wordt er ook voor elke competitie een prijs en titel toegekend aan de hoogst scorende Nederlander. Door de kampioenschappen Nederlands te houden, maar wel open te stellen voor internationale deelnemers, hopen we ook andere landen te stimuleren een eigen jongleerkampioenschap op te starten. Bovendien zien we elk jaar een toename in het aantal internationale deelnemers. Dit voedt onze ambitie om ooit uit te groeien tot een europees of zelfs wereldwijd kampioenschap, waarin de verschillende deelnemende landen in gelijke mate vertegenwoordigd zullen zijn.