Competities

Competities / Competitions

Ballen / Balls

props: ballen

personen: 1   

tijdsduur: 2-5 min

props: balls

persons: 1   

time limit: 2-5 min

Ringen / Rings

props: ringen

personen: 1

tijdsduur: 2-5 min

props: Rings

persons: 1   

time limit: 2-5 min

Kegels / Clubs

props: kegels

personen: 1

tijdsduur: 2-5 min

props: clubs

persons: 1   

time limit: 2-5 min

Diabolo

props: diabolo(‘s)

personen: 1

tijdsduur: 2-5 min

props: diabolo

persons: 1   

time limit: 2-5 min

Passing

props: ballen | kegels | ringen

personen: 2 of meer

tijdsduur: 2-5 min

props: balls | clubs | rings

persons: 2 or more   

time limit: 2-5 min

Act

props: eigen keuze

personen: 1 of meer

tijdsduur: 2-8 min

props: own choice

persons: 1 or more 

time limit: 2-8 min

In elke competitie zijn 3 soorten prijzen te behalen: de gewone nummers 1, 2 en 3, de beste Nederlandse deelnemer en beste jeugd-deelnemer. Daarnaast is bij de act-competitie een publieksprijs te winnen!
Bekijk voor meer info over de prijzen de reglementen.

In each competition, there are 3 types of prizes: the regular numbers 1, 2 and 3, the best Dutch participant and best youth participant. Next to this, there is an audience award to be won in the act competition!
For more info regarding the prizes, please read the regulations.