Stichting

Stichting / Foundation

English below

Wat is het NK jongleren?
Tijdens het NK Jongleren strijden jongleurs van binnen en buiten Nederland om de titel ‘beste jongleur’. Dit gebeurt binnen van tevoren vastgestelde categorieën, die zijn gebaseerd op de verschillende jongleerattributen. Zie de pagina ‘competities’ voor meer informatie over categorieën en beoordeling. Tussen de competities door is er zowel voor deelnemers als voor bezoekers de gelegenheid om zelf of samen te jongleren.

 

Stichting
‘Stichting Nederlandse Kampioenschappen Jongleren’ is opgericht met als doel het jaarlijks organiseren van het NK Jongleren. Het bestuur streeft ernaar in te spelen op veranderingen binnen de jongleerwereld, om zo het NK te blijven verbeteren en te doen groeien.

 

Doelen
In de statuten van de stichting zijn de volgende doelstellingen omschreven:

  • De Stichting heeft ten doel het organiseren en financieren van de Nederlandse Kampioenschappen Jongleren.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen Jongleren, het definiëren van de reglementen en puntentelling bij het jongleren en het verkrijgen en beheren van gelden welke benodigd zijn voor de organisatie van jongleerkampioenschappen.
  • Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, sponsoring door instellingen en bedrijven, deelnemersgelden, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

Deze doelen dragen bij aan het overkoepelende doel om het niveau van het jongleren in Nederland naar een hoger plan te tillen en om jongleren meer onder de publieke aandacht te brengen.


The organisation of the 2020 Championships fltr: Merel Coppens, Bastiaan Stokkel and Casper Klop

 

What are the Dutch Juggling Championships?

During the championships, jugglers from both ins- and outside the Netherlands fight for the title ‘best juggler’. This happens within categories that are defined before the registration opens. These categories are based on the various juggling attributes. Go to the page ‘competities’ for more information about the categories and rating. Between the competitions there will be time to juggle alone or together for both participants and visitors.

 

The foundation

‘Stichting Nederlandse Kampioenschappen Jongleren’ was founded with the goal to annually organize the Dutch Juggling Championships. The board strives to adapt to changes within the juggling society, so it can be improved and keep growing. 

Goals

In the statutes of the foundation the following goals are mentioned:

  • The Foundation has the goal to organize and finance the Dutch Juggling Championships.
  • The Foundation strives to reach this goal by organizing the Dutch Juggling Championships, by defining the regulations and score assignment, and by obtaining and manage the money that is needed for organizing the championships.
  • The fortune that is needed to reach the goal is obtained by subsidies, sponsorship by organizations, the contribution of participants, gifts, legates, that which is inherited, and other possessions.

These goals contribute to the all-covering goal of bringing juggling in the Netherlands to a higher level and to draw more public attention to juggling.